Arne Garborgs diktsyklus Haugtussa er et av europeisk litteraturs kron-juveler Med dets ekko av middelalderdiktningen – som Draumkvedet og Håvamål; dets ekko av europeiske dikt-romaner – som Dantes Divina Commedia og Pushkins Evgeni Onegin – står Haugtussa i en særstilling grunnet verkets ufattelige omfang og dets skremmende skildring av savn, depresjon og forløsning.
Edvard Griegs sangsyklus ”Haugtussa” er komponert til dikt eller deler av dikt fra dette verket. Med naturen i sommerfjellet og seterlivet som ramme blir vi her vitne til Veslemøys oppvåkning som ung, erotisk og kjærlighetssøkende kvinne.
I vår forestilling blir man bedre kjent med historien og skjebnen til mennesket bak disse sangene, den synske Veslemøy.

Teksten

Tekstmaterialet i forestillingen, som vi har valgt å kalle ”Veslemøy synsk”, er hentet fra hele Garborgs Haugtussa I og Haugtussa II (I Helheim). Komponisten Olav Anton Thommessen, pianisten Håkon Austbø og sopranen Guri Egge har sammen tilrettelagt teksten for noe som kan kalles en fortellerteater-konsert. Vi går dypere inn i Veslemøys liv og skjebne ved å følge hennes utvikling fra en barnlig, beskyttet og sorgløs verden hvor fantasien og eventyret farger tilværelsen; gjennom våknende bevissthet om egen kjærlighetslengsel, begjær samt synske evner: til renselsesreisen hvor hun våger seg inn i Helheim, ledet av sin avdøde søster og av volven, urkvinnen, for å søke freden i det ekte og sanne.

Musikken

Jeg har sett på alt dette materialet og redigert og reparert Griegs forsøk. Videre har jeg forsynt meg fritt av en mengde av Griegs komposisjoner: Fra Slåttene, Op.66, kammermusikken og flere av de lyriske stykkene. Alt dette har jeg spunnet videre på med bearbeidelser, utvidelser, strykninger og gjennomføringer som forhåpentlig tjener diktverkets omfang. Vi har redusert teksten fra de opprinnelige 309 sidene til ca.30 tekst-sider. Intensjonen er å følge Veslemøys skjebne – fra forstyrret ungdom til kjærlighetskåt ung kvinne. Til slutt følger vi henne inn i psykosen som utgjør Helheim-sekvensene i diktsyklusen. Grieg hadde nok materiale til selv å gjennomføre et større prosjekt basert på dette diktverket, men jeg har tatt meg den frihet å gjøre arbeidet for ham.
(Komponisten)

Presentasjonsform

Det er blitt en stor fortelling med to aktører: En sanger/skuespiller og en pianist. Varighet: ca. 1 t. 45 min.
Scenebildet; enkelt med flygelet som kulisse og medspiller, samt lyssetting som virkemiddel.
Uroppførelsen finner sted i St.Petri kirke i Stavanger 13. februar 2008.

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Norsk Musikkfond.

Mail Guri Egge Haugtussa, Veslemøy, Grieg, Arne Garborg, Guri Egge, Håkon Austbø, Olav Anton Thommessen, sangsyklus, diktsyklus,
Mail Håkon Austbø
© 2007, Bente Elisabeth Finseraas